Du har kommit till

Du har kommit till

Information

Årsmötesprotokoll finns på dokumentsidan!

Kort sammanfattning nedan:

 

Oförändrade fiskekortspriser under 2020

Fiskekortsförsäljningen fortsätter att utvecklas positivt, vilket är glädjande. Inga justeringar i priserna för 2020.

Under säsongen 2020 är det inte tillåtet att avliva öring.

Med anledning av den allt svagare beståndssituation i Kågeälven och den oroande sjukdomssituationen som drabbat våra Laxar och Öringar de senaste åren som de flesta nog har noterat, tog stämman beslutet att inget uttag får ske på Öring under 2020. All öring som fångas ska hanteras ytterst varsamt och ovillkorligen återutsättas död som levande.

Kräftfiske även i år då beståndet verkar stabilt. 21/8 är datumet att boka in!

Max 20 fiskekort så först till kvarn…Mer info kommer i sommar!

Kågeälven hjälper Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen för Östersjölaxen arbetar för att främja en långsiktig och hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Detta görs genom ett idogt påverkansarbete av våra beslutsfattare för en bättre förvaltning av våra kvarvarande vilda lax och öringbestånd. Men även genom fysiska åtgärder för att begränsa fisket på enskilda svaga bestånd. Stiftelsen ger också bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.

  • Kågeälvens nedre FvO får årligen hjälp och stöd från Stiftelsen för Östersjölaxen för arrenden av fiskevatten inom byarna Östanbäck och Ostvik som ligger i direkt anslutning till Kågeälves mynning. Syftet med dessa arrenden är att minska det kommersiella fisket nära Kågeälven som riskerar att beskatta Kågeälvens bestånd.

    För en långsiktig finansiering av Stiftelsens arbete och en delaktighet från oss som engagerad förvaltningsorganisation så vill Kågeälvens nedre FvO tillsammans med andra av landets framstående älvar skänka 10% av inkomna fiskekortsintäkter för säsongen 2020 till Stiftelsen för Östersjölaxens viktiga arbete.

     

     

Avstå fiske efter Lax och Öring när vattentemperaturen överstiger 18⁰c!

Vattentemperatur 25/8: 14,7⁰c

Aktuellt Väder

 

SMHI Vattenwebb

 

 
Vattenwebb

Klicka på bilden ovan för att få information om aktuellt vattenflöde och annan bra information om vår älv.

Om vårt FVO

Kågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Älven och dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion utifrån vattendragens ursprungliga förutsättningar. Vi försöker målmedvetet bygga upp stammarna av lax och öring i Kågeälven.

LÄS MER

Fiskeregler

Vi har genom stora utsättningar och fiskevårdsåtgärder men kanske framförallt genom att begränsa fisket efter kusten lyckats återetablera en stam av lax och öring. Även vi sportfiskare måste bidra till en hållbar förvaltning för att vi ska lyckas få livskraftiga bestånd utan ytterligare fiskutsättningar.

LÄS MER

Fångstrapporter

I Kågeälvens Nedre FVO är det krav på att lämna fångstrapport på arterna Lax och Öring över 50cm inom 24 timmar efter fångsttillfället.  För att rapporteringen ska fungera så bra som möjligt så är det viktigt att Ni lämnar korrekta uppgifter.

LÄS MER
(öppnas i nytt fönster)

Bildgalleri

Här hittar du vårt bildgalleri med bilder från älven, fångade fiskar och sportfiskare

TILL GALLERIET

Kontakta Oss

5 + 6 =