Älvsinformation: 2017-9-1
Vatten Temp : 13,2c
Flöde : 5,0 m3/sek
Färg : Klar
Väder (2018-01-24) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
StartFångsterFiskekortBestämmelserProjektKontakta oss

Med medlem menas

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet.
Den som äger flera fastigheter har ett medlemskap för de samlade innehavet.
De fiskerättsägare som tillsammans äger en eller flera fastigheter utgör tillsammans en medlem.


Nedan finns stämmoprotokoll, stadgar,  verksamhetsplaner att ladda ner. 

Stämmoprotokoll:

Stämmoprotokoll 2017

Stämmoprotokoll 2016

Stämmoprotokoll 2015

Stämmoprotokoll 2014

Stämmoprotokoll 2013

Verksamhetsplan:

Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesföreining 2017.doc

Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesföreining 2016.pdf

Stadgar:

Stadgar Kågeälvens nedre FvO - Beslutade på årsmöte den 22 feb 2016 samt den 27 feb 2017.pdf

 

Övrigt:

Dagordning

Styrelseberättelse Kågeälvens nedre FvO 2016.doc 

Styrelseberättelse Kågeälvens nedre FvO 2015.pdf